تبلیغات
my justin bieber - متن و ترجمه ی اهنگ baby
i love u justin

Baby

Ohh wooaah Ohh wooaah Ohh wooaah
You know you love me, I know you care
Just shout whenever, And I'll be there
You are my love, You are my heart
And we will never ever-ever be apart

Are we an item? Girl quit playing
"We're just friends"
What are you sayin?
Take another look right in my eyes
My first love broke my heart for the first time,

And I was like
Baby, baby, baby oohh
Like baby, baby, baby noo
Like baby, baby, baby ooh
Thought you'd always be mine, mine

Baby, baby, baby oohh
Like baby, baby, baby noo
Like baby, baby, baby ohh
Thought you'd always be mine, mine

oh oh
For you, I would have done whatever
And I just cant believe we ain't together
And I wanna play it cool, But I'm losin' you
I'll buy you anything, I'll buy you any ring
And I'm in pieces, Baby fix me
and just shake me til' you wake me from this bad dream

I'm going down, down, down, down~
And I just can't believe, my first love won't be around

And I'm like..
Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby noo
Like baby, baby, baby ooh
Thought you'd always be mine, mine

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby noo
Like baby, baby, baby ooh
Thought you'd always be mine, mine

Luda, When I was thirteen, I had my first love
There was nobody that compare to my baby
And nobody came be between us
Or can ever come above
She had me going crazy
Oh, I was starstruck
She woke me up daily
Don't need no Starbucks
She make my heart pound
and skip a beat when I see her in the street
and, At school, on the playground
But I really wanna see her on a weekend
She knows she got me dazing
Cuz she was so amazing
And now, my heart is breakin'
But I just keep on sayin'..

Baby, baby, baby ohh
Like baby, baby, baby noo
Like baby, baby, baby ohh
Thought you'd always be mine, mine

Baby, baby, baby ooh
Like baby, baby, baby noo
Like baby, baby, baby oooh
Thought you'd always be mine, mine

(Now I'm all gone)
Yeah, Yeah, Yeah
Yeah Yeah Yeah
(Now I'm all gone)
Yeah, Yeah, Yeah
Yeah, Yeah, Yeah
Yeah, Yeah, Yeah
(Now I'm all gone)
Yeah, Yeah, Yeah
Yeah, Yeah, Yeah
Now I'm all gone, gone, gone, ooh
I'm gone

عزیزم

اوه.....وووووه

خودتم میدونی دوستم داری,میدونم اهمیت میدی
هر وقت كه خواستی فریاد بزن , من میام پیشت
تو عشق منو میخوای , تو قلب منو میخوای
و ما هیچوقت از هم جدا نمیشیم
ما یه موردیم ؟ مثل دخترا ولم میكنی ؟
یعنی ما فقط دوستیم ؟, چی داری میگی ؟
نمیبینی كه نوع نگاهم چطوریه
عشق اولم برای اولین بار قلبم رو شكست
و من اینجوری بودم ........

عزیزم اووووه
عزیزم نه
عزیزم اوه
من فكر میكردم تو تا ابد مال منی , مال من
عزیزم اووووه
عزیزم نه
عزیزم اوه

من فكر میكردم تو تا ابد مال منی , مال من
من واسه تو همه كاری میكنم
نمیتونم باور كنم با هم نیستیم
میخوام خونسرد جلوه كنم , ولی دارم از دستت میدم
من واست همه چیز میخرم , هر حلقه ای كه بخوای
من تكه تكه شدم........به هم دیگه وصلم كن و تعمیرم كن
تكونم بده و از این كابوس وحشتناك بیدارم كن
من دارم میرم پایین , پایین و پایین تر
و نمیتونم باور كنم كه اولین عشقم كنارمه

عزیزم اووووه
عزیزم نه
عزیزم اوه
من فكر میكردم تو تا ابد مال منی , مال من
عزیزم اووووه
عزیزم نه
عزیزم اوه

وقتی 13 سالم بود , اولین بار عاشق شدم
كسی با عشقم قابل مقایسه نبود
كسی بین من و اون نبود و نمیتونست باشه
اون منو دیوونم میكرد
من شوكه شده بودم
و تو هر روز هوشیارم میكردی
احتیاجی به دست و پنجه نرم كردن با سرنوشت نبود
اون قلبمو تشكیل میداد
و وقتی تو خیابون
و تو زمین بازی مدرسه
میدیدمش تپش قلب پیدا می كردم
دوست دارم تو آخر هفته ها ببینمش
اون منو متحیر میكنه
چون خیلی باحاله
حالا قلبم شكسته
ولی دایم میگم :

عزیزم اووووه
عزیزم نه
عزیزم اوه
من فكر میكردم تو تا ابد مال منی , مال من
عزیزم اووووه
عزیزم نه
عزیزم اوه
من فكر میكردم تو تا ابد مال منی , مال من

اره اره اره (6)
(من دیگه كاملا" از دست رفتم)(3)
رفتم . رفتم . رفتم .(رفتم )
من از دست رفتم


كد بارش قلب