تبلیغات
my justin bieber - علایق justin
i love u justin

زیر دوش مسواک میزنه

لپ تاپ رو به کامپیوتر ترجیح میده

پیش دخترایی که ازشون خوشش میاد  خجالت میکشه (بایدم بکشه )

طرفداراش رو مثل خانوادش دوست داره ( آخی مهربون)

وقتی کارتون اسکوبی دو نگاه میکرد کابوس میدید ( خب چرا نگاه میکرد آخه پتی چرا بچه رو آزار میدادی؟)

وقتی استرسی میشه مو هاش رو تکون میده ( باید با حال باشه )

کیک وانیلی دوست داره ( منم بدم نمیاد )

کلمه ی مورد علاقش که به دختر مورد علاقش shawty هست

دوستای صمیمیش: چاز و رایان ( همه ما دیگه اینا رو میشنا سیم )

غذای ایتالیایی دوست داره

فعلا بایكد بارش قلب